Tallinna MV 2023

Tallinna Meistrivõistlused Bowlingus 2023

 REGLEMENT

Võistluse liik: individuaalvõistlus
Tüüp: lahtine
Koht: AMB Akadeemia bowlingusaal (Akadeemia tee 30, Tallinn), 16 rada, Brunswick
Aeg: 17.-19. veebruar 2023.a.
Korraldaja: SK Balti Bowling
Peakohtunik: Ülo Reiman
Sekretär: Sigrid Reiman
Registreerimine: online broneering amb.ee/registreerimine/
WWW lehekülg: www.amb.ee

Tallinna Meistrivõistlustel järgitakse käesolevat reglementi ja kehtivaid Eesti Veeremängude Liidu (EVML) võistlusmäärusi.
Võistlustel selgitatakse välja Tallinna meister naiste, meeste, naisjuunioride, meesjuunioride, nais-seenioride ja mees-seenioride arvestuses.
Võistlus on Eesti Veeremängude Liidu 2022-2023 hooaja reitinguvõistlus

 

Võistluse kirjeldus
Võistlus koosneb eelvoorust, vahevoorust, poolfinaalist ja finaalist. Eraldi arvestus meesmängijatele ja naismängijatele. Juunioride ja seenioride paremusjärjestus selgitatakse välja võistluse lõpptulemuse põhjal. Radade õlitus toimub enne igat eelvooru, enne vahevooru ja enne poolfinaali.

Osalemisõigus ja registreerimine
Eelregistreerimine Tallinna Meistrivõistlustele algab  1.02.2023. Voorude lõikes suletakse registreerumine osalemiseks voorus maksimaalse osalejate arvu täitumisel või 30 min enne vooru algust. Võistlusmaks EVML liikmetele 50€, mitteliikmetele 55€, juunioritele 40€.

Eelvoor
Individuaalne, ameerika mänguviis, 6 sarja, kuni 4 mängijat rajapaaril. Kohtunikul on õigus radade tehnilise rikke tõttu paigutada rajapaarile kuni 5 mängijat.  Radade vahetus: paaritud rajad kaks rada vasakule, paaris rajad kaks rada paremale pärast iga sarja. Harjutus 10 minutit algusradadel.

Vahevoor
Vahevooru pääseb eelvooru 16 paremat meesmängijat. Eelvoorus saavutatud punktid võetakse kaasa.
Individuaalne, ameerika mänguviis, 4 sarja, kuni 4 mängijat rajapaaril. Kohtunikul on õigus radade tehnilise rikke tõttu paigutada rajapaarile kuni 5 mängijat.  Radade vahetus: paaritud rajad kaks rada vasakule, paaris rajad kaks rada paremale pärast iga sarja. Harjutus 10 minutit algusradadel.

POOLFINAAL 
Round-Robin
Poolfinaali pääseb Vahevooru 8 paremat mees- ja eelvooru 8 paremat  naismängijat. Eelvoorus ja vahevoorus saavutatud punkte kaasa ei võeta. Individuaalne, 7 sarja Round-Robin süsteemis, ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril, boonustega (võidu eest 30 punkti, viigi eest 15 punkti). Radade vahetus vastavalt tabelile. Harjutus 10 minutit algusrajal.

FINAAL
Shot-out
Finaali pääseb Round-Robin võistluse 4 paremat mees- ja naismängijat. Jätkatakse eelnevalt saavutatud punktideta, ameerika mänguviis, 4 mängijat rajapaaril esimeses sarjas. Mängitakse kolm (3) sarja. Iga sarja järel lahkub võistlusest kõige nõrgema tulemuse saavutanud võistleja. Üks harjutusruut rajapaari kummalgi rajal enne finaali esimest sarja.

Tasapunktiseisude lahendamine.
Eelvoorus saavutatud võrdsete punktide korral on parem võistleja, kellel on eelvoorus parem viimase sarja tulemus, selle võrdsuse korral parem eelmine sari jne. Kõige eelneva võrdsuse korral otsustab paremuse loos.
Eelvooru ja vahevooru kokkuvõttes saavutatud võrdsete punktide korral on parem võistleja, kellel on parem viimase sarja tulemus vahevoorus, selle võrdsuse korral eelmine parem sari jne. Kõikide vahevooru sarjade võrdsuse korral on parem võistleja, kellel oli parem asetus vahevooru pääsemisel.

Round-Robinis
Samade punktide puhul:
A . on võitja omavahelise mängu võitja
B. Kui omavaheline mäng on jäänud viiki, siis on võitja see, kellel on poolfinaalis rohkem võite.
C. Kui ka võitude arv on sama, siis on võitja see, kellel on poolfinaalis saavutatud kõrgem punktisumma.
D. Eelmise võrdsuse korral mängitakse ühe heite kaupa täislauale (10 kurikat) kuni võitja selgumiseni.

Autasustamine
Tallinna Meister 2023 tiitel omistatakse naiste, meeste, naisjuunioride, meesjuunioride, nais-seenioride ja meesseenioride arvestuses võistlusel parima koha saavutanud Tallinna bowlingu(spordi)klubi sportlasele või (klubiga mitteliitunud harrastaja korral) Tallinnas alalist elukohta omavale isikule.

Üldarvestuses autasustatakse 3 parimat mees- ja naismängijat.
Reitinguklasside parimaid mees- ja naismängijaid autasustatakse meenetega.

Ülo Reiman

Tallinna MV Bowlingus

peakohtunik