Specto Performance juhend

Specto Performance pealeht

Specto Performance

1. Vaheta vaadet erineva detailsuste vahel.

2. Bowlingusaali ja raja valik.

3. Lülitu "Deep Practice" vaatele.

4. Lülitu "3D view" vaatele.

5. Puhasta ekraan andmetest.

6. Soorituse info: Sinine näitab libisemist, punane trajektoori muutust ja roheline veeremise faasi.


Tabeli vaade infoväljad

Specto Performance

1. Üleastumisjoon: Palli asukoht kus ta ristus üleastumisjoonega.

2. Sihtimisnooled: Palli asukoht 15 jala kaugusel sihtimisnooltel. Sihtimisnooled on suurel enamusel bowlingumängijatel sihtimise aluseks.  Bowlingumängijale on vajalik oskus järjepidevalt tabada sihtimismärke, mis asuvad liistudel 1-25.

3. Breakpoint liist: Palli kõige kaugem asukoht raja keskteljest, raja serva suunas. Parim "Breakpoint" sõltub rajatingimustest, pallist ja bowlingumängijast (palli kiirus ja pallipöörete arv).

4.Breakpoint kaugus: Palli kaugus bowlinguraja üleastumisjoonest kuni "Breakpoint liistuni".

5. Sisenemise liist "Entry Board": Palli asukoht üleastumisjoonest 59.5 jala kaugusel rajal. Strike tõenäosusprotsent on suurim kui tabada kurikaid taskusse liistudelt 16.5 kuni 17.5 kuid siiski sõltub ka palli kiirusest ja sisenemise nurgast kurikatesse.

Image

6.Viskenurk "Launch Angle": Palli liikumise suund raja esimeses osas. Null tähendab, et pall alustab liikumist rajal otse kurikate suunda. Negatiivne number tähendab, et pall liigub rajaserva poole (välja) ja positiivne number, et pall alustab liikumist esimese kurika suunas (sisse).

7.  Kokkupõrke nurk "Impact Angle": Palli liikumise nurk 57 ja 59.5 jala vahelisel alal üleastumisjoonest.

Specto Performance

8. Palli kiirus üleastumisjoonel "Launch Speed": Palli kiirus üleastumisjoonel. Enamusel profeessionaalidel jääb see kiirus 28-33.8 km/h (17.5-21 mph) piiresse. On äärmiselt oluline suuta seda kiirust muuta, et sobitada kokku see rajatingimustega.

9. Palli sisenemise kiirus "Entry Speed": Sellel kiirusel tabab pall kurikaid. Pall kaotab rajal kiirust keskmiselt 4.8-6.4 km/h (3-4 mhp).

10. Pööretearv "RPM":  Palli pööretearv minutis. Pööretearvu mõõtmine on äärmiselt keeruline ja seetõttu ka hinnanguline ja sõltub palli pinnast, värvist. Ka sisetingimused võivad seda näitu muuta palju. Palli pööretearvu mõõtmiseks soovitame kasutada siiski täpsemaid mõõtmisviise.


Viskeinfo salvestamine

Specto Performance

Kui soovid salvestada oma visked:

1.Klikka  “Record & Save Your Session”

Salvestamine on võimalik panna pausile vajutades "pause" – ja jätkamaks salvestamist.

Salvestamiseks vajuta punast nuppu uuesti.

Nime muutmiseks vajuta pliiatsi ikooni enne salvestamist.

2. My Sessions – Siin on näha sinu salvestused.

Specto Performance

3. Hinnangud "Evaluations": Loo ja salvesta tasemesessioone ja palli teste. Tasemesessioonid on kasulikud mõistmaks oma isikliku taset ja aitavad näha millised osad vajavad arendamist.

4. Harjutussessioonid "Practice Sessions" – erinevad harjutused mis aitavad arendada erinevaid oskusi.


Põhjalik treening "DEEP PRACTICE"

Specto Performance

1. Liigu erinevate vaadete vahel

2. Vali millele fokusseerida treeningu käigus

3. Valitud eesmärgi informatsioon

Specto Performance

A-B põhjaliku treeningu vaade kuvab kahte informatsioonipunkti.


3D vaade

Specto Performance

3D vaade on visuaalselt paremini vaadeldav ja paremini mõistetav.

1. Alguse info "Launch Data" –  Palli kiirus, asukoht ja pööretearv.

2. Palli kiirus üleastumisjoonel "Launch Speed".

3. Trajektoori info "Hook Data" – Informatsioon kus algab trajektoori muutus. Palli kiirus, asukoht ja palli trajektoorimuutuse kaugus.

4. Veeremise info "Roll Data" – Informatsioon kus algab palli veermise faas. Palli kiirus, asukoht ja veeremise faasi kaugus.

5. Sisenemise kiirus "Entry Speed" – Palli kiirus kurikate tabamuse hetkel.


Hinnangud (oskused)

Specto Performance

Tasemesessioonid uuendavad sinu taset pärast 30 sooritust. See aitab sul mõista oma tugevusi ja nõrkuseid ja teadvustada milliseid oskuseid arendamist vajavad.

1. Pallide test "Ball Performance Test" – pallide vürdlemise analüüs.

2. Vali taseme analüüs "Select a ranking type" – erinevused seisnevad vaid visete arvus.

3. Minu hinnangud "My Evaluations" – vaata varasemaid hinnanguid.

4. Praeguse sessiooni vaade "Live View".

5. Minu sessioonid "My Sessions" – Halda oma eelnevaid sessioone. Vaata, kustuta või lisa kommentaare.

6.Harjutused "Practices" – vajuta, et näha harjutussessioonide valikut.


Harjutus sessioonid

Image

Harjutussessioonid on fokusseeritud kindlate oskuste arendamiseks. Vali sobiv kategooria.

1. Tee valik

2. Praeguse sessiooni vaade "Live View".

3. Minu sessioonid "My Sessions" – Halda oma eelnevaid sessioone. Vaata, kustuta või lisa kommentaare.

4. Hinnangud "Evaluations" – vaata varasemaid hinnanguid.


Statistika vaade

Specto Performance

 1. Puuduta oma nime või profiili menüüst annab ligipääsu statistikale. Vaja on lõpetada vähemalt üks hinnangute test.

2. PERFORMANCE statistika vaates saad näha: Power Score (jõu tulemus), Accuracy Score (täpsuse tulemus) ja muud soorituse andmed.