Lohekapp 2021

LOHE KAPP 2021

Bowlinguturniir “LOHE KAPP 2021” koosneb 16 etapist ja superfinaalist.
Võistlusel järgitakse käesolevat juhendit.
Kõigis reglemendiga reguleerimata küsimustes lähtutakse kehtivatest Eesti Veeremängude Liidu võistlusmäärustest, mis on avaldatud www.evml.ee.

Toimumise aeg
Turniir toimub ajavahemikus september 2020 kuni mai 2021.
Korraldaja jätab endale õiguse muuta mõne etapi toimumisaega, kui selleks tekib põhjendatud vajadus (mittesobimine muu bowlingukalendriga, tehnilised probleemid, tähtpäevad jne). Osalejaid teavitatakse muudatustest võimalikult aegsasti, vähemalt 1 nädal ette.

Etappide vahetuste toimumise kellaajad on 16.00, 18.30
Superfinaali toimumise aeg teavitatakse hiljemalt 1 kuu enne selle toimumist.

Ajakava:

I BLOKK

II BLOKK

Etapp

1

2

3

4

5

6

7

8

Kuupäev

16.sept

30.sept

14.okt

28.okt

11.nov

25.nov

09.dets

13.jaan

23.sept

07.okt

21.okt

04.nov

18.nov

02.dets

06.jaan

20.jaan

III BLOKK

IV BLOKK

Etapp

9

10

11

12

13

14

15

16

Kuupäev

27.jaan

10.veebr

24.veebr

10.märts

24.märts

07.apr

21.apr

05.mai

03.veebr

17.veebr

03.märts

17.märts

31.märts

14.apr

28.apr

12.mai

Toimumise koht
AMB Akadeemia Bowling (16 rada, Brunswick), Tallinnas Akadeemia tee 30, tel 656 0646.

Võistlussüsteem
Individuaalne, händikäpiga. Arvestus toimub ühiselt meestele, naistele ja juunioridele.
Võistlus koosneb 16 etapist, mis on jagatud 4 etapilisteks blokkideks Iga etapp koosneb 4-st vahetusest.

Individuaalne, 6 sarja, euroopa mänguviis. Radade vahetus – üks rada paremale peale igat sarja. Soojendus 5 minutit iga vahetuse algusrajal.

Jooksva etapi võistlustulemuse ümberviskamine on lubatud vabade kohtade olemasolul. Ümberviskamiste arv ei ole piiratud.
Igal etapil jaotatakse võistlejatele paremusjärjestuse järgi kohapunktid.

Tasapunktiseisude lahendamine
Võrdse punktisumma korral on võitja mängija, kelle puhas tulemus (ilma händikäpita) on parem, selle võrdsuse korral võrreldakse üksiku sarja tulemust (esmalt viimane, siis eeviimane sari jne.). Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.

Händikäpi punktid
Iga mängija võistlustulemusele lisatakse händikäpi punktid.
Nullpiir 210, händikäpi protsent 80 %, maksimaalne händikäp 50 punkti sarja kohta. Händikäpi arvutamise aluseks on võistleja poolt võistlustel “Lohe Kapp” visatud tulemuste keskmine punktisumma (Lohe Kapp AVK).
Händikäpi punktid määratakse enne igat 4-etapilist võistluste blokki, vastavalt hetkel kehtivale Lohe Kapp AVK-le.
Esmakordselt võistlusel „Lohe Kapp“ osaleva mängija tulemusele arvestatakse esimeses blokis, milles ta osaleb, maksimaalne händikäp.

Osalemisõigus
Osalemisõigus on kõigil bowlingumängijatel, kes tunnistavad võistluse reglementi.

Registreerumine
e-maili teel sigrid@amb.ee või telefonil 5216538.

Mitteregistreerunud võistlejad saavad osaleda vabade kohtade olemasolul.

 

Osavõtutasu
Võistlusmaks on 25.- €. Juunioritel 20.- €. Ümberviskamise võistlusmaks on 20.- €. Tasutud võistlusmaksu ei tagastata.

Kohapunktid
Kõik etapil osalenud võistlejad teenivad kohapunkte. Etapi võitja saab täpselt nii palju kohapunkte, kui oli etapil osalejaid (arvesse lähevad ka ümberviskamised). Paremuselt teine mängija saab 1 punkti vähem jne. kuni viimane koht saab 1 punkti.
Võistlejale, kellel on ümberviskamiste tõttu mitme koha eest kohapunktid, arvestatakse turniiri üldarvestusse ainult parima koha punktid.
Järgnevalt on toodud näidis kohapunktide jaotusest 48 osaleja puhul:

Koht                 1    2   3   4    5   6   7    8   9  10  11 … 45 46 47 48
Kohapunktid 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 …    4   3   2    1

15 ja 16 etapi kohapunktid korrutatakse koefitsiendiga 1,5

PAREMUSJÄRJESTUS
Etapid jaotatakse 4 blokki: 1.-4.etapp, 5.-8.etapp, 9.-11.etapp ja 12.-16. etapp.
Ühes etapide blokis saavutatud kohapunktidest lähevad mängijal arvesse 3 parema etapi kohapunktid.

Etappide bloki paremusjärjestus
Etappide bloki paremusjärjestus määratakse kohapunktide summa järgi (3 parema etapi punktid). Võrdse kohapunktide summa korral võrreldakse mängijate bloki keskmisi (koos händikäpiga), kui need on võrdsed siis võrreldakse keskmisi ilma händikäpita. Keskmise arvutamisel kasutatakse ainult mängija iga etappi parimat sooritust. Kui ka mõlemad keskmised on võrdsed, siis saab otsustavaks etapidel saavutatud parim koht (esmalt parim, siis paremuselt teine koht jne.).

16 etapi paremusjärjestus
Turniiri paremusjärjestus määratakse kõikide blokkide kohapunktide summa järgi (3+3+3+3 paremat etappi). Võrdse koha-punktide summa korral võrreldakse mängijate turniiri keskmisi (koos händikäpiga), kui need on võrdsed siis võrreldakse keskmisi ilma händikäpita. Keskmise arvutamisel kasutatakse ainult mängija iga etapi parimat sooritust. Kui ka mõlemad keskmised on võrdsed, siis saab otsustavaks etapidel saavutatud parim koht (esmalt parim, siis paremuselt teine koht jne.).

BOONUSPUNKTID
Iga 4 etapilise võistluste bloki 16-le paremale jagatakse Round-robini (superfinaali) boonuspunkte:
Koht                     1    2   3   4   5    6   7    8   9  10  11  12 13 14 15 16
boonuspunktid 80 75  70 65 60  55 50 45 40 35 30  25 20 15 10   5

SUPERFINAAL
ROUND-ROBIN
Superfinaali Round-Robinisse pääseb iga 4 etapilise võistluste bloki 3 paremat (kokku 12 mängijat). Lisaks neile kogu turniiri 8 paremat mängijat. Arvestuses ei osale juba eelnevalt endale finaalipääsu taganud võistlejad. Finaali pääsu taganud võistlejatel ei ole keelatud osaleda järgnevatel etappidel.

Superfinaal koosneb neljast osast. Igas osas mängivad 8 võistlejat round-robin formaadis kõik kõigiga läbi ehk kokku 7 sarja. Sarja võidu eest boonus 30 punkti, viik 15 punkti, ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Radade vahetus vastavalt mänguskeemile. Soojendus 5 minutit algusrajapaaril. Round-robinisse võetakse kaasa põhiturniiri jooksul kogutud boonuspunktid.

Superfinaali pääsenud võistlejate asetus määratakse vastavalt põhiturniiri paremusjärjestusele.
Finaali 1.ring – mängivad kohtadel 13.-20. olevad võistlejad,
Finaali 2.ring – kohtadel 9.-12. olevad võistlejad ja 4 paremat eelmisest ringist,
Finaali 3.ring – kohtadel 8.-5. olevad võistlejad ja 4 paremat eelmisest ringist,
Finaali 4.ring – kohtadel 1.-4. olevad võistlejad ja 4 paremat eelmisest ringist.
AUHINNAD
Auhinnafondi paigutatakse 40% kogunenud võistlusmaksust (sellest 20% etapi auhinnafondi ja 80% turniiri auhinnafondi).

Etapi auhinnafond jaguneb järgnevalt:
1.koht = 50%
2.koht = 30%
3.koht = 20%
Turniiri auhinnafond jaguneb järgnevalt:
1.koht – 25%
2.koht – 20%
3.koht – 15%
4.koht – 10%
5.koht – 6%
6.koht – 5%
7.koht – 4%
8.koht – 3%
9-12.koht – 2 %
13-16.koht – 1%
Seadusega ettenähtud maksud auhindadelt tasub auhinna saaja.
Tulemused
Võistluse tulemused avaldatakse jooksvalt veebilehel www.amb.ee

Muud sätted
Radade õlitus enne igat mänguvooru vahetust.
Õlitusprofiili muudetakse iga 4 etapi järel.
Kõik reglemendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos turniiri korraldajatega.
Peakohtunik on Sigrid Reiman, kes vajadusel määrab enda asemele asekohtuniku.