AMB Seenior KAP 2023 kevad

AMB SEENIOR KAP (käesoleva aja parim)

KEVAD 2023

Seenioride võistlused bowlingus

Aeg: eelvoorud 21. veebruar 2023 kuni 14. mai 2023
Võistluse korraldaja:  Andilaid OÜ
Koht:  AMB Akadeemia Bowling, Akadeemia tee 30, Tallinn
Võistluse liik: individuaalvõistlus
Võistlusmaks:  puudub.
Registreerimine:    Akadeemia Bowlingusaalis
Peakohtunik: Ülo Reiman
Kontakt: tel. 656 0646 või e-post amb@amb.ee

Kutsetega võistlus.Seenioride võistlustel järgitakse käesolevat juhendit ja juhendis reguleerimata küsimustes Bowlingumängu häid tavasid. Vaidlusalused situatsioonid lahendab võistluse peakohtunik.

Osalemisõigus ja registreerimine
Võistlusest võivad osa võtta kõik seenior võistlusklassi kuuluvad bowlingumängijad vanuses 60+, kes on kutsutud võistlusest osalema. Lisaks korraldajale võivad osalema kutsuda ka võistlusel juba registreeritud mängijad kooskõlastades selle korraldajaga.

Võistlusele registreerumisel tuleb ära tähendada Võistleja nimi ja sünniaasta.

  • Võistluskirjeldus ja paremuse selgitamine
    Võistlus koosneb kolmest 4-nädalasest etapist ja finaalvõistlusest.

Võistlussooritusest tuleb teavitada saali töötajat ja küsida tema käest märkeleht. Arvesse läheb ainult teavitatud mäng. Ühel päeval on võimalik sooritada üks võistluse arvesse minev mäng.

Võistluse arvestusse läheb etapi iga nädala 1 parim tulemus, millele lisatakse vanuse boonuspunktid. Vanuse boonuspunktid omistatakse mängijale iga vanuse aasta eest, mis ületab 60 eluaastat. Näide: 61 a. vanuse puhul 1 boonuspunkt, 62 a. vanuse puhul 2 boonuspunkti jne. Vanuse boonuspunktid arvutatakse kalendriaasta järgi.

Tulemust võib nädala jooksul ümber mängida piiramatu arv kordi.

Iga etapi lõpus summeeritakse nelja nädala kolm parimat tulemust, mille alusel selgitatakse välja etapi võitja.

Iga etapi kokkuvõttes pingerea alusel omistatakse mängijatele kohapunktid.

Etapi võitja saab täpselt nii palju kohapunkte, kui oli etapil osalejaid. Paremuselt teine mängija saab 1 punkti vähem jne. kuni viimane koht saab 1 punkti.

Järgnevalt on toodud näidis kohapunktide jaotusest 15 osaleja puhul:

Koht

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kohapunktid

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Etappide kohapunktid summeeritakse ja need lähevad kaasa finaalvõistlusele.

Arvestust peetakse eraldi naiste ja meeste arvestuses.

Finaal

Finaal toimub 16 mai 2023 kell 11.00

Finaali pääsevad rohkem kohapunkte saavutanud 16 mees- ja 16 naismängijat.
Eelvoorus saavutatud võidupunktid võetakse kaasa. 2 sarja, euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal. Soojenduseks 10 min. algusrajal.

Võistluse võidab mängija, kes saavutab 2 sarja summana koos vanuse boonuspunktidega kokku enim punkte koos kohapunktidega.

Näide:

Mängija sai eelvoorudes kokku 25 kohapunkti.

Finaalis mängis esimese sarja 125 punkti (koos boonusega), teise sarja 140 punkti (koos boonusega). Kokku tuleb 125 + 140 + 25 = 290

Seega finaali tulemuseks tuleks 290 punkti

Tasapunktiseisude lahendamine

Finaali pääsuks võrdsete kohapunktide korral määrab paremusjärjestuse eelvoorudes saavutatud parim üksikmängu tulemus. Selle võrdsuse korral arvestatakse paremuselt teist jne. sarja.

Finaalis võrdsete punktide korral on parim mängija, kellel oli parem finaalis visatud viimane sari, selle võrdsuse korral eelmine sari.

Tasapunktiseisu lahendamisel arvestatakse ainult puhast tulemust, ilma boonuspunktideta.

  • Autasustamine

Iga tapi parimale nais- ja meesmängijale eriauhind.
Finaali võitjaid autasustatakse karikatega.

Finaali parimale kolmele nais- ja meesmängijale eriauhinnad

  • Etappide toimumisajad

I ETAPP

         Nädal 1         21.02.2023 – 26.02.2023

         Nädal 2         27.02.2023 – 05.03.2023

         Nädal 3         06.03.2023 – 12.03.2023

         Nädal 4         13.03.2023 – 19.03.2023

II ETAPP

         Nädal 1 –      20.03.2023 – 26.03.2023

         Nädal 2 –      27.03.2023 – 02.04.2023

         Nädal 3 –      03.04.2023 – 09.04.2023

         Nädal 4 -       10.04.2023 – 16.04.2023

III ETAPP

         Nädal 1 –      17.04.2023 – 23.04.2023

         Nädal 2 –      24.04.2023 – 30.04.2023

         Nädal 3 –      01.05.2023 – 07.05.2023

         Nädal 4 -       08.05.2023 – 14.05.2023

  • Muud sätted

Radade kasutamise eest tuleb tasuda tavapäraselt vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Tulemused avaldatakse AMB saalis teadete tahvlil ja internetilehel www.amb.ee