AMB Seenior KAP 2024 kevad

AMB SEENIOR KAP (käesoleva aja parim)

KEVAD 2024

Seenioride võistlused bowlingus

Aeg: eelvoorud 12. veebruar 2024 kuni 07. mai 2024
Võistluse korraldaja:  Andilaid OÜ
Koht:  AMB Akadeemia Bowling, Akadeemia tee 30, Tallinn
Võistluse liik: individuaalvõistlus
Võistlusmaks:  puudub.
Registreerimine:    Akadeemia Bowlingusaalis
Peakohtunik: Ülo Reiman
Kontakt: tel. 656 0646 või e-post amb@amb.ee

Kutsetega võistlus.Seenioride võistlustel järgitakse käesolevat juhendit ja juhendis reguleerimata küsimustes Bowlingumängu häid tavasid. Vaidlusalused situatsioonid lahendab võistluse peakohtunik.

Osalemisõigus ja registreerimine
Võistlusest võivad osa võtta kõik seenior võistlusklassi kuuluvad bowlingumängijad vanuses 60+, kes on kutsutud võistlusest osalema. Lisaks korraldajale võivad osalema kutsuda ka võistlusel juba registreeritud mängijad kooskõlastades selle korraldajaga.

Võistlusele registreerumisel tuleb ära tähendada Võistleja nimi ja sünniaasta.

  • Võistluskirjeldus ja paremuse selgitamine
    Võistlus koosneb kolmest 4-nädalasest etapist ja finaalvõistlusest.

Võistlussooritusest tuleb teavitada saali töötajat ja küsida tema käest märkeleht. Arvesse läheb ainult teavitatud mäng. Ühel päeval on võimalik sooritada üks võistluse arvesse minev mäng.

Võistluse arvestusse läheb etapi iga nädala 1 parim tulemus, millele lisatakse vanuse boonuspunktid. Vanuse boonuspunktid omistatakse mängijale iga vanuse aasta eest, mis ületab 60 eluaastat. Näide: 61 a. vanuse puhul 1 boonuspunkt, 62 a. vanuse puhul 2 boonuspunkti jne. Vanuse boonuspunktid arvutatakse kalendriaasta järgi.
Tulemust võib nädala jooksul ümber mängida piiramatu arv kordi.
Iga etapi lõpus summeeritakse nelja nädala kolm parimat tulemust, mille alusel selgitatakse välja etapi võitja.
Iga etapi kokkuvõttes pingerea alusel omistatakse mängijatele kohapunktid.
Etapi võitja saab täpselt nii palju kohapunkte, kui oli etapil osalejaid. Paremuselt teine mängija saab 1 punkti vähem jne. kuni viimane koht saab 1 punkti.

Järgnevalt on toodud näidis kohapunktide jaotusest 15 osaleja puhul:

Koht

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kohapunktid

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Etappide kohapunktid summeeritakse ja need lähevad kaasa finaalvõistlusele.

Arvestust peetakse eraldi naiste ja meeste arvestuses.

Finaal

Finaal toimub 07 mai 2024 kell 11.00

Finaali pääsevad rohkem kohapunkte saavutanud 16 mees- ja 16 naismängijat.
Eelvoorus saavutatud võidupunktid võetakse kaasa. 2 sarja, euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal. Soojenduseks 10 min. algusrajal.
Võistluse võidab mängija, kes saavutab 2 sarja summana koos vanuse boonuspunktidega kokku enim punkte koos kohapunktidega.

Näide:
Mängija sai eelvoorudes kokku 25 kohapunkti.
Finaalis mängis esimese sarja 125 punkti (koos boonusega), teise sarja 140 punkti (koos boonusega). Kokku tuleb 125 + 140 + 25 = 290
Seega finaali tulemuseks tuleks 290 punkti

Tasapunktiseisude lahendamine

Finaali pääsuks võrdsete kohapunktide korral määrab paremusjärjestuse eelvoorudes saavutatud parim üksikmängu tulemus. Selle võrdsuse korral arvestatakse paremuselt teist jne. sarja.
Finaalis võrdsete punktide korral on parim mängija, kellel oli parem finaalis visatud viimane sari, selle võrdsuse korral eelmine sari.
Tasapunktiseisu lahendamisel arvestatakse ainult puhast tulemust, ilma boonuspunktideta.

  • Autasustamine

Iga tapi parimale nais- ja meesmängijale eriauhind.
Finaali võitjaid autasustatakse karikatega.

Finaali parimale kolmele nais- ja meesmängijale eriauhinnad

  • Etappide toimumisajad

I ETAPP
         Nädal 1         12.02.2024 – 18.02.2024
         Nädal 2         19.02.2024 – 25.02.2024
         Nädal 3         26.02.2024 – 03.03.2024
         Nädal 4         04.03.2024 – 10.03.2024

II ETAPP
         Nädal 1 –      11.03.2024 – 17.03.2024
         Nädal 2 –      18.03.2024 – 24.03.2024
         Nädal 3 –      25.03.2024 – 31.03.2024
         Nädal 4 -       01.04.2024 – 07.04.2024

III ETAPP
         Nädal 1 –      08.04.2024 – 14.04.2024
         Nädal 2 –      15.04.2024 – 21.04.2024
         Nädal 3 –      22.04.2024 – 28.04.2024
         Nädal 4 -       29.04.2024 – 05.05.2024

23

  • Muud sätted

Radade kasutamise eest tuleb tasuda tavapäraselt vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Tulemused avaldatakse AMB saalis teadete tahvlil ja internetilehel www.amb.ee