TenPinCam Cup 2021

TenPinCam Cup 2021
REEGLID

 1. Ajakava
  Toimumisaeg: 31 mai – 27 juuni 2021
  Turniir algab: 31 mai 2021
  Minimaalne osavõtjate arv: 6
  Maksimaalne osavõtjate arv: piiramatu
 2. Informatsioon
  Võistlejad mängivad turniiri mängud AMB Akadeemia bowlingusaalis radadel 13 või 14, mis on ühendatud TenPinCam platvormiga. TenPinCam on antud radadele paigaldanud kaamerad ning mängimiseks tuleb kasutada nende loodud mobiilset app’i, mille abil saab end turniirile registreerida ning tulemusi märkida.
  Registreerides turniirile nõustub mängija, et tema mängud salvestatakse videosse ning neid on võimalik vaadata teistel osalejatel, kõigil TenPinCam registreerunud kasutajatel ning kohtunikel. Mõningad mängud võivad leida kajastust ka sotsiaalmeedias.
  Bowlingusaal: AMB Akadeemia Bowling
  Koduleht: www.tenpincam.com

  TenPinCam kontakt: karina.maslova@tenpincam.com
  Õliprofiil: Pole reguleeritud, valida saab endale meelepärase AMB õlitusmasinas olevatest.
  Kohtunik: Karina Maslova (Latvia)
  Turniiri direktor: Gabriel Veide (Estonia)
 3. Registreerimine
  Registreerimine on avatud ning kestab kuni 27 juuni 2021.
 4. Osalemistasu
  Osalemistasu ei ole, sest võistlust korraldav sponsor TenPinCam on selle võtnud enda kanda.
  Mängijad peavad tasuma vaid rajakasutuse ja õlituse eest AMB Akadeemia saalile.
 5. Reeglid
  5.1. Reeglid
  5.1.1. Võistleja vanus: alates 18-ndast eluaastast.
  5.2. Osalejad
  5.2.1. Registreerunud ja kinnitatud kasutajad, kes on ühtlasi aktsepteerinud TenPinCams tingimused (Terms & Conditions).
  5.3. Mängu reeglid
  5.3.1. Registreerunud mängijad mängivad 3 sarja summa peale.
  5.3.2. Kõik 3 sarja mängitakse ühel rajal.
  5.3.3. Üks mängija rajal.
  5.3.4. Mängida võib endale sobival ajal ajavahemikul 31.05 – 27.06 2021.
  5.3.5. Ümberviskamiste arv on piiramatu.
  5.4. Tasaseisu lahendamine
  5.4.1. Juhul kui kahel või enamal mängijal on kolme sarja summas sama palju punkte, siis kõrgemale asetatakse mängija kelle viimane sari on parem, selle võrduse korral eelviimane jne.
  5.5. Bowlingupall
  Kasutada on lubatud kõiki EVML reeglitele vastavaid palle. Palli pinna muutmine on lubatud igal ajal.
  5.6. Tehniline informatsioon
  Turniirilt saab osa võtta ainult AMB Akadeemia radadel 13 ja 14, mis on ühendatud TenPinCam süsteemi.
  Mängijad saavad end turniirile registreerida www.tenpincam.com või mobiili app’i vahendusel, mille allalaadimislingid on leitavad kodulehel.
  Mängijad peavad tulemuste märkimiseks kasutama oma seadmeid. Tulemusi saab märkida mobiili app’iga või kodulehel www.tenpincam.com. Seadmed peavad olema ühilduvad TenPinCam platvormiga. Soovituslik on esmalt proovida teha testmängud, et tutvuda lähemalt TenPinCam platvormiga. Oluline on veenduda, et seadmete aku kestvus oleks piisav turniirimängudeks.
  Mängu alustamiseks peab seade olema ühendatud TenPinCam.com WIFI võrku, mis on AMB Akadeemia saalis välja jagatud ning ühenduse parooliks on TenPinCam.
  5.7. Aeglane mäng (Slow Bowling) & Pausid
  TenPinCam platvorm kontrollib automaatselt ruudu mängimise aega.
  Iga ruudu jaoks (kaasa arvatud 10. ruut) on mängijale antud ajalimiit 5 minutit. Selle aja jooksul peab mängija tegema oma soorituse, märkima tulemuse ning kinnitama. Kui mängija pole oma tulemust märkinud 5 minuti jooksul, siis antakse talle kollane kaart. Kui mängija ei mängija ka teistkordselt ei ole oma tulemust märkinud 5 minuti jooksul kas samasse ruutu või samas sarjas, siis tema tulemus arvesse ei lähe ning tema sarjad kuulutatakse katkestatuks.
  Mängijal on õigus võtta paus 5 minutit, mida on lubatud teha maksimaalselt kaks korda iga sarja kohta. Pausi võtmiseks tuleb kasutada vastavad nuppu TenPinCam app’is.
 6. Lisainformatsioon
  6.1. Õliprofiili valib ning tellib mängija ise vastavalt saali õlimasina valikule.
  6.2. Võistlusriietus korrektne, vastavalt üldlevinud standardile.
  6.3. Mängijad saavd esitada kaebusi, mis tuleb teha TenPinCam app’i vahendusel kasutades vastavad nuppu. Kaebuste viimane esitamise tähtaeg on 27. juuni 2021.
  Kaebused vaadatakse üle 48 tunni jooksul peale nende esitamist.
  6.4. Kõiki turniiril mängitud sarju on võimalik vaadata kohtunikel, teistel osalejatel kui
  ka kõigil TenPinCam kasutajatel.
  6.5. Nagu mängijatel, on ka pealtvaatajatel võimalik esitada kaebus juhul kui pannakse tähele reeglite rikkumist.
  6.6. Kaebuste üle teeb otsuse kohtunik.
  6.7. Soojendusaeg pole piiratud. Võistlusmängud saavad alguse vastavalt app’i antud ajale. Juhul kui mängija ei ole peale võistlusmängu algust märkinud tulemusi 5 minuti jooksul, siis tema sarjad arvesse ei lähe ning kirja läheb katkestamine.
  6.8. Kõikide muude siin käsitlemata reeglite osas juhindutakse TenPinCam üldistest reeglitest.
 7. Auhinnad
  Turniiri auhinnad on välja pannud TenPinCam.
  1.koht – 30 eur (mängija TenPinCam kontole)
  2.koht – 20 eur (mängija TenPinCam kontole)
  3.koht – 10 eur (mängija TenPinCam kontole)
  Auhinnad kantakse võitjate kontole hiljemalt 3. juuli 2021.
 8. Turniiri korraldajad
  TenPinCam koostöös AMB Akadeemia Bowling’u ja Gabriel Veide’ga.