Teade

02. aprill 2022

Valitsuse otsusest tulenevalt ei kohaldu bowlingusaalile piiranguid.

14. märts 2022

Valitsus kaotab homsest COVIDi tõendi kontrollikohustuse ja kella 23 sulgemispiirangu

Seoses haiglasse sattuvate raskeloomulise COVIDi patsientide arvu vähenemisega, kaotab valitsus homsest COVIDi tõendi kontrollimise kohustuse ja kella 23 sulgemispiirangu. Kuna koroonaviirus levib Eestis endiselt laialdaselt, jääb avalikes siseruumides kehtima maskikandmise kohustus ning oluline on järgida hajutatuse ja desinfitseerimise nõudeid. Kehtima jäävad reisimise isolatsioonireeglid, samuti tuleb reisimisel silmas pidada sihtriigi piiranguid. 

https://kriis.ee/uudised/valitsus-kaotab-homsest-covidi-toendi-kontrollikohustuse-ja-kella-23-sulgemispiirangu

28.oktoober 2021

Valitsus kiitis heaks täiendavad piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Eestis hakkab kehtima üldine maskikandmise kohustus avalikes siseruumides. See tähendab, et alates 29.11.2021 laieneb maskikandmise nõue ka kontrollitud tegevustele.
Alates 1.11.2021 peavad kontrollitud tegevustele pääsemiseks hakkama COVID tõendit esitama ka 12–17-aastased, erandina kehtib neile ka testitõend. COVID tõend hakkab kehtima üksnes koos isikut tõendava dokumendiga.
Alates 1. 11.2021 peavad avalikud üritused ja tegevused lõppema kell 23. 

https://valitsus.ee/uudised/valitsus-kiitis-heaks-korralduse-covid-19-epideemia-ohjeldamiseks?fbclid=IwAR0Sjggb02id0aMj9SSW-hwOjL4EQEN0u6BpqQm8YbDqc_PoGDOwbc0afUY

____________________________________________________________________

21. oktoober 2021

Valitsus kiitis heaks kaks korraldust, millega sätestatakse teisipäevased põhimõttelised otsused koroonaviiruse leviku tõkestamise kohta.

Esiteks kiitis valitsus heaks korralduse, mis lubab alates esmaspäevast kontrollitud tegevustes osaleda üksnes vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud täiskasvanuid. Vaktsineerimata inimeste ligipääsu kontrollitavatele üritustele ja tegevustele piiratakse, kuna neil on väga kõrge nakatumise risk ja olles nakatunud, levitavad nad viirust rohkem kui immuunkaitsega inimesed, samuti on neil suur oht põdeda haigust rängemalt ja sattuda haiglasse.

Inimesed, kes pole vaktsineeritud ega haigust läbi põdenud, ei tohi edaspidi osaleda ka spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel, minna avalikesse saunadesse, spaadesse, basseinidesse, veekeskustesse ja ujulatesse, konverentsidele, teatrisse, kontsertidele ja kinno, võtta osa meelelahutusteenustest, käia muuseumites ja näitustel või veeta toitlustusasutustes kohapeal aega. Samuti ei pääse nad avalikele koosolekutele, mis toimuvad siseruumides või õues piiratud alal.

https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-covid-19-uute-kontrollmeetmete-korraldused

______________________________________________________________________

23.08.2021.

Tulenevalt EV Valitsuse piirangutest tuleb alates 26.08.2021 kõigil Akadeemia bowlingusaali külalistel esitada kas:

• Immuniseerimise tõend
• COVID-19 läbipõdemise tõend
• COVID-19 negatiivse testi tõend

Tõendite esitamisest on vabastatud alla 18-aastased lapsed.
Põhjendatud kahtluse korral küsime isikut tõendavat dokumenti.

Nende tõendite puudumisel on võimalik soetada meie vastuvõtulauas tasuline (3,50 €) kiirtest. 
Tule saali kuni 30 minutit enne broneeritud aega, et teha isetestimiseks mõeldud kiirtest, millega nakkusohutust tõendada. 

Valitsus kiitis heaks COVID piirangute korralduse

______________________________________________________________________

08.08.2021.
Tulenevalt EV Valitsuse piirangutest alates 09.08.2021 on Akadeemia bowlingusaali maksimaalne külastajate arv 50 inimest.
Korraga on lubatud rajale kuni 5 mängijat.
Suuremate broneeringute korral palume võtta ühendust amb@amb.ee

13.05.2021.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele (13. mai 2021 nr 197) on Akadeemia bowlingusaal avatud alates 24.05.2021.

02.03.2021.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele on Akadeemia bowlingusaal suletud.
Avame bowlingusaali kui piirangud eemaldatakse.

26.02.2021.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele 26.02.2021. on Akadeemia bowlingusaal suletud ajavahemikus 03.03.-28.03.2021.

Akadeemia bowlingusaal võimaldab sportlastel kasutada radasid individuaaltreeninguteks:
Teisipäev: 12:00-15:00
Neljapäev 16:00-19:00
Laupäev 11:00-14:00
Vajalik eelregistreerimine: Sigrid@amb.ee või 5216538

29.01.2021.
Alates 01.02.2021. saame avada taas Akadeemia bowlingusaali.

23.12.2020.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele 23.12.2020. on Akadeemia bowlingusaal suletud ajavahemikus 28.12.-31.01.2021.

26.05.2020.
Alates 01.06.2020. ootame bowlingu sõpru bowlingut mängima.

Järgime koos Vabariigi Valitsuse juhiseid, et vältida viiruse levikut:
– Hoia distantsi – 2 + 2
– Järgi hügieeni, meil on desinfitseerimisvahendid nii töötajatele kui ka klientidele
– Haigena püsi kodus

Radu broneerides juhime tähelepanu, et tehtud broneeringud oleksid üksteisest vähemalt ühe raja vahega. Me teeme broneerimissüsteemis ka ise muudatusi, et täita distantsi jälgimise nõudeid.

17.05.2020.
Alates homsest 18.05.2020. ootame bowlingusportlasi bowlingu treeningutele.

Järgime Vabariigi Valitsuse juhiseid:
– 2 + 2
– Treeninggrupi suurus võib olla maksimaalselt 10 isikut
– Bowlingusaal ei ületa 50% täituvuspiiri.

13.05.2020.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse juhistele, mis kehtivad spordiasutustele avame 18.05.2020. Bowlingusaali sportliku tegevuse harrastamiseks.

Nõuded bowlingusportlastele:
– Pese käsi seebi ja veega vähemalt 20 sekundit. Käsi tuleks pesta eriti siis, kui tulete sisse väljastpoolt, alati pärast tualetti minekut või kui olete köhinud või aevastanud või kasutage spetsiaalset desifintseerimisvahendit.
– Kõigil inimestel on kohustus säilitada kahe meetri pikkust ohutuskaugust. – Kasutage ainult oma mänguvahendeid ja tarvikuid (nt pallirätik).
– Vältige käte patsutamist õnnestunud soorituse järel ja muid kontakte.
– Võimalusel kasutage kaitsemaske. Kui teil on palavik, köha, kurguvalu, peavalu või õhupuudus, võite kahtlustada koroonaviirusnakkust. Kui haiguse sümptomid on kerged ja te ei kuulu riskirühmadesse, ei ole arsti diagnoos üldjuhul vajalik, kuid haigusega saab hakkama kodus. Kui teil on isegi kergeid hingamisteede infektsiooni sümptomeid, peaksite jääma koju.

14.03.2020.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele 14.03.2020. nr 29 on Akadeemia bowlingusaal suletud.

Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast, eriolukorra juht otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld avalikuks kasutamiseks mõeldud spordisaalides, jõusaalides, saunades, spaades, spordiklubides, basseinides, veekeskustes, ujulates, päevakeskustes ja laste mängutubades.

2. Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti nimetatud asutuste töötajate kohta.

3. Punktis 1 sätestatud piirang ei kohaldu asutustele, kus osutatakse sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid ning supiköögiteenust. Samuti ei kohaldu piirang asutustele, kus pakutakse toiduabi, hoolekandeteenuseid, puudega lastele ja täiskasvanutele mõeldud teenuseid ning ravi- ja rehabilitatsiooniteenuseid.

4. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

5. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

6. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Jüri Ratas Eriolukorra juht

13.03.2020.
Teatame, et vaatamata levivale COVID-19 viirusele, on Akadeemia bowlingusaal avatud ja pakub kõiki teenuseid.
Oleme tõhustanud külaliste võimalusi käte desinfitseerimiseks ning pöörame veelgi suuremat tähelepanu pindade ja mänguvahendite puhastamisele.
Leiame, et oht meie bowlingusaalis nakatuda COVID-19 viirusega ei ole suurem, kui mistahes teise sarnase paiga (kohvik, kauplus, ühistranspordi vahendid jne.) külastamisel!
Anname omalt poolt parima, et end meie juures tunda turvaliselt. 

Kõik külastajate poolt tehtud broneeringud on jõus ja me tagame nende täitmise tellitud ajal.
Kui te aga mingil põhjusel soovite siiski broneeringust loobuda, siis palume meid sellisest otsusest aegsasti kirjalikult teavitada või tühistada broneering veebis.
Kindlasti soovitame oma otsuse tegemisel juhinduda Terviseameti soovitustest avalikes kohtades viibimise osas.

Olukorra muutumisel teavitame teid sellest esimesel võimalusel.
Olete endiselt oodatud!