Lohekapp 2024

LOHE KAPP 2024

Bowlinguturniir “LOHE KAPP 2024” koosneb 16 etapist ja superfinaalist.
Võistlusel järgitakse käesolevat juhendit.
Kõigis reglemendiga reguleerimata küsimustes lähtutakse kehtivatest Eesti Veeremängude Liidu võistlusmäärustest, mis on avaldatud www.evml.ee.

Toimumise aeg
Turniir toimub ajavahemikus september 2023 kuni mai 2024.
Korraldaja jätab endale õiguse muuta mõne etapi toimumisaega, kui selleks tekib põhjendatud vajadus (mittesobimine muu bowlingukalendriga, tehnilised probleemid, tähtpäevad jne). Osalejaid teavitatakse muudatustest võimalikult aegsasti, vähemalt 1 nädal ette.

Etappide vahetuste toimumise kellaajad on 13.30 16.00, 18.30
Superfinaali toimumise aeg teavitatakse hiljemalt 1 kuu enne selle toimumist.

Ajakava:

I BLOKK

Etapp

1

2

3

4

Kuupäev

13.sept

27.sept

11.okt

25.okt

20.sept

04.okt

18.okt

02.nov

II BLOKK

Etapp

5

6

7

8

Kuupäev

08.nov

22.nov

06.dets

10.jaan

15.nov

29.nov

03.jaan

17.jaan

III BLOKK

Etapp

9

10

11

12

Kuupäev

24.jaan

07.veebr

21.veebr

06.märts

31.jaan

14.veebr

28.veebr

13.märts

IV BLOKK

Etapp

13

14

15

16

Kuupäev

20.märts

10.apr

24.apr

08.mai

03.apr

17.apr

01.mai

15.mai

Toimumise koht
AMB Akadeemia Bowling (16 rada, Brunswick), Tallinnas Akadeemia tee 30,
tel 656 0646.

Võistlussüsteem
Individuaalne, händikäpiga. Arvestus toimub ühiselt meestele, naistele ja juunioridele.
Võistlus koosneb 16 etapist, mis on jagatud 4 etapilisteks blokkideks Iga etapp koosneb 6-st vahetusest.

Individuaalne, 6 sarja, euroopa mänguviis. Radade vahetus – üks rada paremale peale igat sarja. Soojendus 5 minutit iga vahetuse algusrajal.

Jooksva etapi võistlustulemuse ümberviskamine on lubatud vabade kohtade olemasolul. Ümberviskamiste arv ei ole piiratud.
Igal etapil jaotatakse võistlejatele paremusjärjestuse järgi kohapunktid.

Tasapunktiseisude lahendamine
Võrdse punktisumma korral on võitja mängija, kelle puhas tulemus (ilma händikäpita) on parem, selle võrdsuse korral võrreldakse üksiku sarja tulemus ilma händikäpita (esmalt viimane, siis eelviimane sari jne.). Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.

Händikäpi punktid
Iga mängija võistlustulemusele lisatakse händikäpi punktid.
Nullpiir 210, händikäpi protsent 80 %, maksimaalne händikäp 50 punkti sarja kohta. Händikäpi arvutamise aluseks on võistleja poolt võistlustel “Lohe Kapp” visatud tulemuste keskmine punktisumma (Lohe Kapp AVK).
Händikäpi punktid määratakse enne igat 4-etapilist võistluste blokki, vastavalt hetkel kehtivale Lohe Kapp AVK-le.
Esmakordselt võistlusel „Lohe Kapp“ osaleva mängija tulemusele arvestatakse esimeses blokis, milles ta osaleb, maksimaalne händikäp.

Osalemisõigus
Osalemisõigus on kõigil bowlingumängijatel, kes tunnistavad võistluse reglementi.

Registreerumine
Online https://amb.ee/events/categories/

Mitteregistreerunud võistlejad saavad osaleda vabade kohtade olemasolul.

Osavõtutasu
Võistlusmaks on 30.-€. Juunioritel 25.-€. Ümberviskamise võistlusmaks on 20.-€.

Vahetustesse registreerunud mängija on kohustatud tasuma võistlusmaksu, kui ta ei ole registreeringut tühistanud hiljemalt enne võistluspäeva esimest vahetust.

Tasutud võistlusmaksu ei tagastata.

Kohapunktid
Kõik etapil osalenud võistlejad teenivad kohapunkte. Etapi võitja saab täpselt nii palju kohapunkte, kui oli etapil osalejaid (arvesse lähevad ka ümberviskamised). Paremuselt teine mängija saab 1 punkti vähem jne. kuni viimane koht saab 1 punkti.
Võistlejale, kellel on ümberviskamiste tõttu mitme koha eest kohapunktid, arvestatakse turniiri üldarvestusse ainult parima koha punktid.
Järgnevalt on toodud näidis kohapunktide jaotusest 48 osaleja puhul:

Koht                 1    2   3   4    5   6   7    8   9  10  11 … 45 46 47 48
Kohapunktid 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 …    4   3   2    1

15 ja 16 etapi kohapunktid korrutatakse koefitsiendiga 1,5

PAREMUSJÄRJESTUS
Etapid jaotatakse 4 blokki: 1.-4.etapp, 5.-8.etapp, 9.-11.etapp ja 12.-16. etapp.
Ühes etapide blokis saavutatud kohapunktidest lähevad mängijal arvesse 3 parema etapi kohapunktid.

Etappide bloki paremusjärjestus
Etappide bloki paremusjärjestus määratakse kohapunktide summa järgi (3 parema etapi punktid). Võrdse kohapunktide summa korral võrreldakse mängijate bloki keskmisi (koos händikäpiga), kui need on võrdsed siis võrreldakse keskmisi ilma händikäpita. Keskmise arvutamisel kasutatakse ainult mängija iga etappi parimat sooritust. Kui ka mõlemad keskmised on võrdsed, siis saab otsustavaks etapidel saavutatud parim koht (esmalt parim, siis paremuselt teine koht jne.).

16 etapi paremusjärjestus
Turniiri paremusjärjestus määratakse kõikide blokkide kohapunktide summa järgi (3+3+3+3 paremat etappi). Võrdse koha-punktide summa korral võrreldakse mängijate turniiri keskmisi (koos händikäpiga), kui need on võrdsed siis võrreldakse keskmisi ilma händikäpita. Keskmise arvutamisel kasutatakse ainult mängija iga etapi parimat sooritust. Kui ka mõlemad keskmised on võrdsed, siis saab otsustavaks etapidel saavutatud parim koht (esmalt parim, siis paremuselt teine koht jne.).

BOONUSPUNKTID
Iga 4 etapilise võistluste bloki 16-le paremale jagatakse Round-robini (superfinaali) boonuspunkte:
Koht                     1    2   3   4   5    6   7    8   9  10  11  12 13 14 15 16
boonuspunktid 80 75  70 65 60  55 50 45 40 35 30  25 20 15 10   5

SUPERFINAAL
ROUND-ROBIN
Superfinaali Round-Robinisse pääseb iga 4 etapilise võistluste bloki 2 paremat (kokku 8 mängijat). Lisaks neile kogu turniiri 12 paremat mängijat. Arvestuses ei osale juba eelnevalt endale finaalipääsu taganud võistlejad. Finaali pääsu taganud võistlejatel ei ole keelatud osaleda järgnevatel etappidel.

Superfinaal koosneb neljast osast. Igas osas mängivad 8 võistlejat round-robin formaadis kõik kõigiga läbi ehk kokku 7 sarja. Sarja võidu eest boonus 30 punkti, viik 15 punkti, ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Radade vahetus vastavalt mänguskeemile. Soojendus 5 minutit algusrajapaaril. Round-robinisse võetakse kaasa põhiturniiri jooksul kogutud boonuspunktid.

Superfinaali pääsenud võistlejate asetus määratakse vastavalt põhiturniiri paremusjärjestusele.
Finaali 1.ring – mängivad kohtadel 13.-20. paiknevad võistlejad,
Finaali 2.ring – kohtadel 9.-12. paiknevad võistlejad ja 4 paremat eelmisest ringist,
Finaali 3.ring – kohtadel 8.-5. paiknevad võistlejad ja 4 paremat eelmisest ringist,
Finaali 4.ring – kohtadel 1.-4. paiknevad võistlejad ja 4 paremat eelmisest ringist.

AUHINNAD
Auhinnafondi paigutatakse 40% kogunenud võistlusmaksust (sellest 20% etapi auhinnafondi ja 80% turniiri auhinnafondi).

Etapi auhinnafond jaguneb järgnevalt:
1.koht = 50%
2.koht = 30%
3.koht = 20%

Turniiri auhinnafond jaguneb järgnevalt:
1.koht – 25%
2.koht – 20%
3.koht – 15%
4.koht – 10%
5.koht – 6%
6.koht – 5%
7.koht – 4%
8.koht – 3%
9-12.koht – 2 %
13-16.koht – 1%
Seadusega ettenähtud maksud auhindadelt tasub auhinna saaja.
Tulemused
Võistluse tulemused avaldatakse jooksvalt veebilehel www.amb.ee

Muud sätted
Radade õlitus enne igat mänguvooru vahetust.
Õlitusprofiili muudetakse iga 4 etapi järel.
Kõik reglemendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos turniiri korraldajatega.
Peakohtunik on Sigrid Reiman, kes vajadusel määrab enda asemele asekohtuniku.