Lohekap 2018

Bowlinguturniir “LOHE KAPP 2018” koosneb 16 etapist ja superfinaalist.
Võistlusel järgitakse käesolevat juhendit.
Kõigis reglemendiga reguleerimata küsimustes lähtutakse kehtivatest Eesti Veeremängude Liidu võistlusmäärustest,
mis on avaldatud www.evml.ee.

Toimumise aeg
Turniir toimub ajavahemikus september 2017 kuni mai 2018.
Korraldaja jätab endale õiguse muuta mõne etapi toimumisaega, kui selleks tekib põhjendatud vajadus (mittesobimine muu bowlingukalendriga, tehnilised probleemid jne). Osalejaid teavitatakse muudatustest võimalikult aegsasti, vähemalt 1 nädal ette.

Voorude toimumise kellaajad on 16.00, 18.30

Superfinaal toimub peale kõikide etappide toimumist. Eeldatav superfinaali toimumise aeg on mai 2018.a.

Toimumise koht
Al Mare bowlingusaal (12 rada, Brunswick), Tallinnas Paldiski mnt.96, tel 65 62 964.

Võistlussüsteem
Individuaalne, händikäpiga. Arvestus toimub ühiselt meestele, naistele ja juunioridele.
Võistlustulemuse ümberviskamine on lubatud vabade kohtade olemasolul. Ümberviskamiste arv ei ole piiratud.
Igal etapil jaotatakse võistlejatele paremusjärjestuse järgi kohapunktid.

Händikäpi punktid
Iga mängija võistlustulemusele lisatakse händikäpi punktid.
Nullpiir 210, händikäpi protsent 80 %, maksimaalne händikäp 50 punkti sarja kohta. Händikäpi arvutamise aluseks on võistleja poolt võistlustel “Lohe Kapp” visatud tulemuste keskmine punktisumma (Lohe Kapp AVK).
Händikäpi punktid määratakse enne igat 4-etapilist võistluste blokki, vastavalt hetkel kehtivale Lohe Kapp AVK-le.
Esmakordselt võistlusel „Lohe Kapp“ osaleva mängija tulemusele arvestatakse esimeses blokis, milles ta osaleb, maksimaalne händikäp.

Osalemisõigus
Osalemisõigus on kõigil bowlingumängijatel, kes tunnistavad võistluse reglementi.

Registreerumine
e-maili teel voistlus@amb.ee või telefonil 5216538.

Osavõtutasu
Võistlusmaks on 25.- €. Juunioritel 20.- €. Ümberviskamise võistlusmaks on 20.- €. Tasutud võistlusmaksu ei tagastata.

VÕISTLUSSÜSTEEM

Etapivoorud
Individuaalne, 6 sarja, euroopa mänguviis. Radade vahetus – üks rada paremale peale igat sarja. 2 harjutusruutu algusrajal.

Tasapunktiseisude lahendamine
Võrdse punktisumma korral on võitja mängija, kelle puhas tulemus (ilma händikäpita) on parem, selle võrdsuse korral võrreldakse üksiku sarja tulemust (esmalt viimane, siis eeviimane sari jne.). Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.

Kohapunktid
Kõik etapil osalenud võistlejad teenivad kohapunkte. Etapi võitja saab täpselt nii palju kohapunkte, kui oli etapil osalejaid (arvesse lähevad ka ümberviskamised). Paremuselt teine mängija saab 1 punkti vähem jne. kuni viimane koht saab 1 punkti.
Võistlejale, kellel on ümberviskamiste tõttu mitme koha eest kohapunktid, arvestatakse turniiri üldarvestusse ainult parima koha punktid. Järgnevalt on toodud näidis kohapunktide jaotusest 48 osaleja puhul:

Koht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 45 46 47 48
Kohapunktid 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 4 3 2 1

15 ja 16 etapi kohapunktid korrutatakse koefitsiendiga 1,5

PAREMUSJÄRJESTUS

Etapid jaotatakse 4 blokki: 1.-4.etapp, 5.-8.etapp, 9.-11.etapp ja 12.-16. etapp.
Ühes etapide blokis saavutatud kohapunktidest lähevad mängijal arvesse 3 parema etapi kohapunktid.

Etappide bloki paremusjärjestus
Etappide bloki paremusjärjestus määratakse kohapunktide summa järgi (3 parema etapi punktid). Võrdse kohapunktide summa korral võrreldakse mängijate bloki keskmisi (koos händikäpiga), kui need on võrdsed siis võrreldakse keskmisi ilma händikäpita. Keskmise arvutamisel kasutatakse ainult mängija iga etappi parimat sooritust. Kui ka mõlemad keskmised on võrdsed, siis saab otsustavaks etapidel saavutatud parim koht (esmalt parim, siis paremuselt teine koht jne.).

16 etapi paremusjärjestus
Turniiri paremusjärjestus määratakse kõigi blokkide kohapunktide summa järgi (3+3+3+3 paremat etappi). Võrdse koha-punktide summa korral võrreldakse mängijate turniiri keskmisi (koos händikäpiga), kui need on võrdsed siis võrreldakse keskmisi ilma händikäpita. Keskmise arvutamisel kasutatakse ainult mängija iga etapi parimat sooritust. Kui ka mõlemad keskmised on võrdsed, siis saab otsustavaks etapidel saavutatud parim koht (esmalt parim, siis paremuselt teine koht jne.).

BOONUSPUNKTID

Iga 4 etapilise võistluste bloki 16-le paremale jagatakse Round-robini (superfinaali) boonuspunkte:

Koht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
boonuspunktid 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

SUPERFINAAL

ROUND-ROBIN
Superfinaali Round-Robinisse pääseb iga 4 etapilise võistluste bloki 3 paremat (kokku 12 mängijat). Lisaks neile kogu turniiri 8 paremat mängijat. Arvestuses ei osale juba eelnevalt endale finaalipääsu taganud võistlejad. Finaali pääsu taganud võistlejatel ei ole keelatud osaleda järgnevatel etappidel.

Superfinaal koosneb neljast osast. Igas osas mängivad 8 võistlejat round-robin formaadis kõik kõigiga läbi ehk kokku 7 sarja. Sarja võidu eest boonus 30 punkti, viik 15 punkti, euroopa mänguviis, 2 mängijat rajal. Radade vahetus vastavalt mänguskeemile. 4 harjutusruutu algusrajal. Round-robinisse võetakse kaasa põhiturniiri jooksul kogutud boonuspunktid.

Superfinaali pääsenud võistlejate asetus määratakse vastavalt põhiturniiri paremusjärjestusele.
Finaali 1.ring – mängivad kohtadel 13.-20. olevad võistlejad,
Finaali 2.ring – kohtadel 9.-12. olevad võistlejad ja 4 paremat eelmisest ringist,
Finaali 3.ring – kohtadel 8.-5. olevad võistlejad ja 4 paremat eelmisest ringist,
Finaali 4.ring – kohtadel 1.-4. olevad võistlejad ja 4 paremat eelmisest ringist.

AUHINNAD

Auhinnafondi paigutatakse 40% kogunenud võistlusmaksust (sellest 20% etapi auhinnafondi ja 80% turniiri auhinnafondi).

Etapi auhinnafond jaguneb järgnevalt:
1.koht = 50%
2.koht = 30%
3.koht = 20%

Turniiri auhinnafond jaguneb järgnevalt:
1.koht – 25%
2.koht – 20%
3.koht – 15%
4.koht – 10%
5.koht – 6%
6.koht – 5%
7.koht – 4%
8.koht – 3%
9-12.koht – 2 %

13-16.koht – 1%

Seadusega ettenähtud maksud auhindadelt tasub auhinna saaja.

Tulemused
Võistluse tulemused avaldatakse jooksvalt veebilehel www.amb.ee

Muud sätted
Radade õlitus enne igat mänguvooru.
Õlitusprofiili muudetakse iga 4 etapi järel.

Kõik reglemendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos turniiri korraldajatega.
Peakohtunik on Sigrid Reiman, kes vajadusel määrab enda asemele asekohtuniku.