Lohe Kapp 2020

Ajakava

Finaali ajakava

Tulemused

Finaal

LOHE KAPP 2020
Bowlinguturniir “LOHE KAPP 2020” koosneb 16 etapist ja superfinaalist.
Võistlusel järgitakse käesolevat juhendit.
Kõigis reglemendiga reguleerimata küsimustes lähtutakse kehtivatest Eesti Veeremängude Liidu võistlusmäärustest, mis on avaldatud www.evml.ee.
Toimumise aeg
Turniir toimub ajavahemikus september 2019 kuni mai 2020.
Korraldaja jätab endale õiguse muuta mõne etapi toimumisaega, kui selleks tekib põhjendatud vajadus (mittesobimine muu bowlingukalendriga, tehnilised probleemid jne). Osalejaid teavitatakse muudatustest võimalikult aegsasti, vähemalt 1 nädal ette.
Etappide vahetuste toimumise kellaajad on 16.00, 18.30
Superfinaali toimumise aeg teavitatakse hiljemalt 1 kuu enne selle toimumist.
Toimumise koht
AMB Akadeemia Bowling (16 rada, Brunswick), Tallinnas Akadeemia tee 30, tel 656 0646.
Võistlussüsteem
Individuaalne, händikäpiga. Arvestus toimub ühiselt meestele, naistele ja juunioridele.
Võistlus koosneb 16 etapist, mis on jagatud 4 etapilisteks blokkideks Iga etapp koosneb 4-st vahetusest.
Individuaalne, 6 sarja, euroopa mänguviis. Radade vahetus – üks rada paremale peale igat sarja. Soojendus 5 minutit iga vahetuse algusrajal.
Jooksva etapi võistlustulemuse ümberviskamine on lubatud vabade kohtade olemasolul. Ümberviskamiste arv ei ole piiratud.
Igal etapil jaotatakse võistlejatele paremusjärjestuse järgi kohapunktid.
Tasapunktiseisude lahendamine
Võrdse punktisumma korral on võitja mängija, kelle puhas tulemus (ilma händikäpita) on parem, selle võrdsuse korral võrreldakse üksiku sarja tulemust (esmalt viimane, siis eeviimane sari jne.). Kõigi parameetrite võrdsuse korral otsustab loos.
Händikäpi punktid
Iga mängija võistlustulemusele lisatakse händikäpi punktid.
Nullpiir 210, händikäpi protsent 80 %, maksimaalne händikäp 50 punkti sarja kohta. Händikäpi arvutamise aluseks on võistleja poolt võistlustel “Lohe Kapp” visatud tulemuste keskmine punktisumma (Lohe Kapp AVK).
Händikäpi punktid määratakse enne igat 4-etapilist võistluste blokki, vastavalt hetkel kehtivale Lohe Kapp AVK-le.
Esmakordselt võistlusel „Lohe Kapp“ osaleva mängija tulemusele arvestatakse esimeses blokis, milles ta osaleb, maksimaalne händikäp.
Osalemisõigus
Osalemisõigus on kõigil bowlingumängijatel, kes tunnistavad võistluse reglementi.
Registreerumine
e-maili teel sigrid@amb.ee või telefonil 5216538.
Osavõtutasu
Võistlusmaks on 25.- €. Juunioritel 20.- €. Ümberviskamise võistlusmaks on 20.- €. Tasutud võistlusmaksu ei tagastata.
Kohapunktid
Kõik etapil osalenud võistlejad teenivad kohapunkte. Etapi võitja saab täpselt nii palju kohapunkte, kui oli etapil osalejaid (arvesse lähevad ka ümberviskamised). Paremuselt teine mängija saab 1 punkti vähem jne. kuni viimane koht saab 1 punkti.
Võistlejale, kellel on ümberviskamiste tõttu mitme koha eest kohapunktid, arvestatakse turniiri üldarvestusse ainult parima koha punktid.
Järgnevalt on toodud näidis kohapunktide jaotusest 48 osaleja puhul:
Koht                 1    2   3   4    5   6   7    8   9  10  11 … 45 46 47 48
Kohapunktid 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 …    4   3   2    1
15 ja 16 etapi kohapunktid korrutatakse koefitsiendiga 1,5
PAREMUSJÄRJESTUS
Etapid jaotatakse 4 blokki: 1.-4.etapp, 5.-8.etapp, 9.-11.etapp ja 12.-16. etapp.
Ühes etapide blokis saavutatud kohapunktidest lähevad mängijal arvesse 3 parema etapi kohapunktid.
Etappide bloki paremusjärjestus
Etappide bloki paremusjärjestus määratakse kohapunktide summa järgi (3 parema etapi punktid). Võrdse kohapunktide summa korral võrreldakse mängijate bloki keskmisi (koos händikäpiga), kui need on võrdsed siis võrreldakse keskmisi ilma händikäpita. Keskmise arvutamisel kasutatakse ainult mängija iga etappi parimat sooritust. Kui ka mõlemad keskmised on võrdsed, siis saab otsustavaks etappidel saavutatud parim koht (esmalt parim, siis paremuselt teine koht jne.).
16 etapi paremusjärjestus
Turniiri paremusjärjestus määratakse kõikide blokkide kohapunktide summa järgi (3+3+3+3 paremat etappi). Võrdse koha-punktide summa korral võrreldakse mängijate turniiri keskmisi (koos händikäpiga), kui need on võrdsed siis võrreldakse keskmisi ilma händikäpita. Keskmise arvutamisel kasutatakse ainult mängija iga etapi parimat sooritust. Kui ka mõlemad keskmised on võrdsed, siis saab otsustavaks etappidel saavutatud parim koht (esmalt parim, siis paremuselt teine koht jne.).
BOONUSPUNKTID
Iga 4 etapilise võistluste bloki 16-le paremale jagatakse Round-robini (superfinaali) boonuspunkte:
Koht                     1    2   3   4   5    6   7    8   9  10  11  12 13 14 15 16
boonuspunktid 80 75  70 65 60  55 50 45 40 35 30  25 20 15 10   5
SUPERFINAAL
ROUND-ROBIN
Superfinaal toimub “Ameerika mänguviisis”. Superfinaali Round-Robinisse pääseb iga 4 etapilise võistluste bloki 3 paremat (kokku 12 mängijat). Lisaks neile kogu turniiri 8 paremat mängijat. Arvestuses ei osale juba eelnevalt endale finaalipääsu taganud võistlejad. Finaali pääsu taganud võistlejatel ei ole keelatud osaleda järgnevatel etappidel.
Superfinaal koosneb neljast osast. Igas osas mängivad 8 võistlejat round-robin formaadis kõik kõigiga läbi ehk kokku 7 sarja. Sarja võidu eest boonus 30 punkti, viik 15 punkti, ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Radade vahetus vastavalt mänguskeemile. Soojendus 5 minutit algusrajapaaril. Round-robinisse võetakse kaasa põhiturniiri jooksul kogutud boonuspunktid.
Superfinaali pääsenud võistlejate asetus määratakse vastavalt põhiturniiri paremusjärjestusele.
Finaali 1.ring – mängivad kohtadel 13.-20. olevad võistlejad,
Finaali 2.ring – kohtadel 9.-12. olevad võistlejad ja 4 paremat eelmisest ringist,
Finaali 3.ring – kohtadel 8.-5. olevad võistlejad ja 4 paremat eelmisest ringist,
Finaali 4.ring – kohtadel 1.-4. olevad võistlejad ja 4 paremat eelmisest ringist.
AUHINNAD
Auhinnafondi paigutatakse 40% kogunenud võistlusmaksust (sellest 20% etapi auhinnafondi ja 80% turniiri auhinnafondi).
Etapi auhinnafond jaguneb järgnevalt:
1.koht = 50%
2.koht = 30%
3.koht = 20%
Turniiri auhinnafond jaguneb järgnevalt:
1.koht – 25%
2.koht – 20%
3.koht – 15%
4.koht – 10%
5.koht – 6%
6.koht – 5%
7.koht – 4%
8.koht – 3%
9-12.koht – 2 %
13-16.koht – 1%
Seadusega ettenähtud maksud auhindadelt tasub auhinna saaja.
Tulemused
Võistluse tulemused avaldatakse jooksvalt veebilehel www.amb.ee
Muud sätted
Radade õlitus enne igat mänguvooru vahetust.
Õlitusprofiili muudetakse iga 4 etapi järel.
Kõik reglemendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos turniiri korraldajatega.
Peakohtunik on Sigrid Reiman, kes vajadusel määrab enda asemele asekohtuniku.

 
1 blokk 
2 blokk

etapp
1 etapp
2 etapp
3 etapp
4 etapp
5 etapp
6 etapp
7 etapp
8 etapp

kuupäev
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
8
15

kuu
september
oktoober
november
detsember
jaanuar

 
3 blokk
4 blokk

etapp
9 etapp
10 etapp
11 etapp
12 etapp
13 etapp
14 etapp
15 etapp
16 etapp

kuupäev
22
29
5
12
19
26
4
11
18
25
1
15
22
29
6
13

kuu
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai

Õlitusskeem I blokk     nr.3
Õlitusskeem II blokk    nr.9
Õlitusskeem III blokk   nr.8
Õlitusskeem IV blokk   nr.6
18.juuli FINAAL

Ajakava  on orienteeruv!

FINALISTID

 16.00
1
Raul Beekmann
Õli nr.3

2
Jaare Pentus

3
Gabriel Veide

4
Margo Meenisk

14.00
5
Heikki Haljasmets
Õli nr.6

6
Carl Kinnunen

7
Lembit Ehtla

8
Marek Tammsoo

12.00
9
Peeter Käsper
Õli nr.8

10
Ants Katkosild

11
Kalvi Laasalu

12
Lauri Isakar

10.00
13
Aivar Leinemann
Õli nr.9

14
Raino Pobbol

15
Meelis Malva

16
Kaarel Jaanimägi

17
Sulev Pärn

18
Madis Tamm

19
Jaanek Talisainen

20
Tiit Treimann

Õlid loositakse enne 1. vahetust

Etapid
Blokid
16. etapp
15. etapp
14. etapp
13. etapp
12. etapp
11. etapp
10. etapp
9. etapp
8. etapp
7. etapp
6. etapp
5. etapp
4. etapp
3. etapp
2. etapp
1. etapp

Finaali 1. vahetus
Finaali 2. vahetus
Finaali 3. vahetus
Finaali 4. vahetus

Lohekapp 2020

18.07.2020

Lõppjärjestus

1
Gabriel Veide

2
Margo Meenisk

3
Carl Kinnunen

4
Raul Beekmann

5
Jaare Pentus

6
Marek Tammsoo

7
Sulev Pärn

8
Heikki Haljasmets

9
Ants Katkosild

10
Lembit Ehtla

11
Kaarel Jaanimägi

12
Madis Tamm

13
Jaanek Talisainen

14
Kalvi Laasalu

15
Peeter Käsper

16
Lauri Isakar

17
Aivar Leinemann

18
Raino Pobbol

19
Tiit Treimann

20
Meelis Malva