Piljardi 8-palli standardreeglid

1. Mängu sisu
“kaheksa palli” mängitakse löögikuuli (kiikuuli) ja 15 nummerdatud augukuuliga. Üks mängijaist peab nimetatud löökidega auku lööma kuule numbritega 1– (ühevärvilised), teine numbritega 9–5 (triibuga). Võidab mängija, kes lööb auku kõik oma grupi kuulid ning seejärel reeglitepäraselt kaheksanda kuuli.

2. Löögi nimetamine
Löögil olev mängija nimetab kuuli, mida ta kavatseb lüüa, ning augu, kuhu ta selle kuuli lööb. Ilmseid lööke ei ole vaja nimetada, vastasel on siiski õigus küsida, millist kuuli ning kuhu auku lüüakse. Põrkelööke ja kombineeritud lööke ei loeta ilmseteks. Põrgete ja puudete arvu ja järjekorda ei ole vaja nimetada. Avalööki ei nimetata.

3. Kuulide asetus
Avalöögiks paigutatakse kuulid kolmnurka tipuga laua keskkoha poole nii, et tipus (laua ülemise poole keskpunktis) on esimene kuul, kaheksas kuul on esimese taga ning kolmnurga alumistes tippudes on eri grupi kuulid.

Kuulide asetus

4. Avalöögi järjekord
Avalöök sooritatakse löögikuuliga otsajoone tagant. Et avalöök oleks õige, peab avaja:
· lööma mõne kuuli auku
· lööma vähemalt neli augukuuli servani
Kui avajal ei õnnestu õiget avalööki teha, loetakse seda veaks ja vastasel on õigus:
· aktsepteerida laua seisu ning jätkata mängu
· sooritada ise uus avalöök
· lasta vastasel uuesti avada

6. Löögikuuli löömisel avalöögiga auku või laualt välja
1. kõik aukulöödud augukuulid jäävad auku (v.a. kaheksas kuul, vt. p. 8)
2. tegemist on veaga
3. laud on avatud
Vastane jätkab kuul käes otsajoone tagant.

7. Augukuuli löömine avalöögiga laualt välja
…on viga ning vastasel on õigus:
· aktsepteerida seisu ning jätkata (v.a. löögikuuli samaegsel auku- või väljalöömisel)
· jätkata kuul käes otsajoone tagant
Väljalöödud kuule tagasi ei asetata.

8. Kaheksanda kuuli avalöögiga auku löömisel
…on avajal õigus:
· teha uus avalöök
· asetada kaheksas kuul lauale ning jätkata
Kui avaja lööb auku ka löögikuuli, siis on vastasel õigus:
· teha ise uus avalöök
· lasta vea teinud mängijal uuesti avada
· asetada kaheksas kuul lauale ning jätkata kuul käes otsajoone tagant

9. Avatud laud
Laud on “vatud”kui augukuulide grupp on veel valimata. Vahetult pärast avalööki on laud alati avatud. Avatud laua korral on õige lüüa löögikuuliga ükskõik millise kuuli pihta (v.a. kaheksas kuul) eesmärgiga lüüa valitud augukuul auku. Õigeks loetakse ka kombineeritud lööki, kus ühevärvilist lüüakse “äbi”triibuga kuuli ja vastupidi. Kaheksanda kuuli puudet esimesena avatud laual loetakse veaks ning vastane jätkab kuul käes otsajoone tagant, kusjuures laud on ikka avatud. Kõik kuulid, mis on avatud laual ebaõige löögiga auku löödud jäävad auku.

10. Grupi valik
Grupi valik on tehtud, kui mängija pärast avalööki avatud laual õige löögiga lööb nimetatud kuuli auku. Grupi valikut ei tehta kunagi avalöögiga, isegi kui avalöögiga lüüakse üks või mitu ühe grupi kuuli auku.
Pärast avalööki on laud alati avatud.

11. Õige löök
Kõikide löökide puhul (v.a. avalöök ning löök avatud laual) peab löögikuul esimesena puudutama oma grupi augukuuli ning seejärel peab löögikuul või mistahes augukuul liikuma vastu serva või auku.
NB! Lööja võib põrgatada löögikuuli portest augukuuli pihta, siiski loetakse sellist lööki õigeks ainult siis, kui pärast löögikuuli ja augukuuli puudet augukuul läheb auku või suvaline kuul seinani.

12. Seeriast loobumine “kaitselöök”
Taktikalistel kaalutlustel võib mängija otsustada ilmse augukuuli auku lüüa ning siis seeria jätkamisest loobuda, deklareerides loobumise e. kaitselöögi ette. Kaitselöök loetakse õigeks löögiks, kaitselöögil auku löödud kuulid loetakse valesti auku lööduteks. Löögil olev mängija, kes kavatseb kaitselööki teha, peab seda vastasele selgelt teatama, vastasel juhul — eeldusel, et löödav ilmne augukuul läks auku — peab lööja seeriat jätkama.

13. Seeria
Pärast õige löögiga õige kuuli õigesse auku löömist on mängijal õigus jätkata, kuni tema grupi kuulid on augus ning seejärel lüüa kaheksandat kuuli. Seeria lõpeb, kui mängija:
· ei löö oma grupi kuuli õigesse auku
· teeb kaitselöögi
· teeb vea
· võidab mängu.

14. Karistuslöök —kuul käes
Kui mängija teeb löögil vea, saab vastane löögikuuli kätte ning võib selle asetada mistahes kohta laual (avalöögil tehtud vea korral otsajoone taha). Kuul käes situatsioonis võib mängija kasutada käsi või kiid kuuli paigutamiseks, mistahes löögitaolist liigutust kii otsaga löögikuuli vastu loetakse löögiks.

15. Kombineeritud löögid
Kombineeritud löögid —augukuuli löömine läbi teise oma grupi augukuuli —on lubatud, kaheksas kuul ei või olla esimeseks kuuliks, mida löögikuul puutub, kui see pole lööja ainus augukuul laual.

16. Valesti auku löödud kuulid
Augukuuli loetakse valesti auku lööduks, kui:
· augukuuli auku löömisel tehakse viga
· nimetatud kuul ei läinud nimetatud auku
· lööja loobub kaitselöögiga seeria jätkamisest
Kõik valesti auku löödud kuulid jäävad auku.

17. Augukuuli(de) löömine laualt välja
Augukuuli või kuulide löömine laualt välja on viga ning lööja kaotab õiguse seeriat jätkata; kaheksanda kuuli väljalöömise korral on lööja kaotanud. Väljalöödud augukuulid jäävad laualt välja.

18. Kaheksanda kuuli löömine
Kaheksanda kuuli löömisel ei tähenda vea tegemine mängu kaotamist, kui kaheksandat kuuli ei löödud auku või laualt välja.

19. Kaotus
Mängija kaotab mängu, kui ta:
· teeb vea samaaegselt kaheksanda kuuli aukulöömisega (v.a. avalöök)
· lööb kaheksanda auku koos viimase oma grupi kuuliga
· lööb kaheksanda kuuli laualt välja
· lööb kaheksanda kuuli valesse auku
· lööb kaheksanda kuuli auku, kui mõni tema grupi kuul on veel laual
Loomulikult kaotab mängija mängu ka siis, kui vastane õige löögiga kaheksanda kuuli märgitud auku lööb.

20. Viik
Kui pärast kummagi mängija vähemalt kolme löögikorda —kokku vähemalt 6 löögikorda (NB! mitte lööki vaid löögikorda) —otsustab kohtunik (kohtuniku puudumisel jõuavad mängijad kokkuleppele), et katse augukuuli auku lüüa või liigutada põhjustab lööja kaotuse, on tegemist viigiga ning mäng mängitakse ümber, kusjuures avalöögi teeb sama mängija, kes viigistunud mängulgi. Käesolev reegel kehtib hoolimata augukuulide arvust laual.

Piljardi üldreeglitega tutvumiseks vajuta siia!

Avarate ruumidega Akadeemia Bowlingusaal on ka suurepärane koht konverentside, seminaride, koosolekute ja sünnipäevade pidamiseks. Vaata lisaks!