Estonian Challenge 2023

Estonian Challenge 2023
Reglement

Võistluse vorm: individuaalne, ümberviskamisega, ühine arvestus meestele ja naistele.
Koht: AMB Akadeemia bowling, (Akadeemia tee 30, Tallinn)
Aeg: 02.-10. detsember 2023
Korraldaja:  Kaisa-Ly Lee
Peakohtunik: Maarek Lee
Registreerimine onlines: Estonian Challange registreerumine
WWW lehekülg: www.amb.ee

Võistlusel Estonian Callange järgitakse käesolevat  reglementi ja kehtivaid Eesti Veeremängude Liidu (EVML) võistlusmäärusi.Võistlus on Eesti Veeremängude Liidu 2023-2024 hooaja reitinguvõistlus

Osalemisõigus ja registreerimine
Osaleda võivad kõik, kes tunnistavad käesolevat reglementi.
Eelregistreerimine toimub võistluse kodulehel www.amb.ee
Online registreering suletakse 3 päeva enne vahetuse algust.

Võistlusmaks
Võistlusmaks on 100 €, juunioridele ja noortele 65 €. 
Ümberviskamine 60€ õlitus A või õlitus B
Võistlusmaks tasutakse sularahas. Võistluse korraldajal on õigus sisse nõuda võistlusmaks:

  • registreerunud, kuid kohale mitte ilmunud võistlejalt.
  • võistleja tühistab vahetuse vähem kui 3 päeva enne vooru algust ning koht jääb täitmata.

Võistluse kirjeldus
Võistlus koosneb eelvoorust, vahevoorust, finaalvoorust ja superfinaalist. Eelvoorud on jagatud kahte 5-sarjalisse blokki, kusjuures neid blokke ei pea mängima järjest. Õlitus vahetatakse iga 5 sarja järel (A ja B). Iga mängija peab mängima kummalgi õliskeemil, mille lõppsummad liidetakse.

Kogu võistluse ajal on naismängijatel 10 punkti hcp (händikäp) sarja kohta, (kuid mitte üle 300 punkti sarjas) mida käsitletakse maha visatud kurikatena.

Eelvoor
Individuaalne, 10 sarja (5+5),  Ameerika mänguviis, kuni 4 mängijat rajapaaril, radade vahetus peale igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale.
Soojendus 10 minutit algusrajapaaril.

Eelvooru vahetused toimuvad
02.12 kell 10:00 õlitus A
02.12 kell 12:30 õlitus B
03.12 kell 10:00 õlitus B
03.12 kell 12:30 õlitus A
09.12 kell 10:00 õlitus A
09.12 kell 12:30 õlitus B

Vahevoor
Vahevooru mängitakse õlil C
Vahevooru pääseb 14 eelvoorude põhjal parema punktisumma saavutanud mängijat ja 2 parimat naismängijat, kes eelvoorude tulemuse põhjal ei kvalifitseeru vahevooru.
Eelvoorus saavutatud punkte kaasa ei võeta.
Individuaalne, 5 sarja, ameerika mänguviis, 4 mängijat rajapaaril, radade vahetus peale igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale.
Soojendus 10 minutit algusrajapaaril.
Vahevoorud algavad 10.12 kell 10.00, finaalvoorud orienteeruvalt kell 12.30

Finaalvoor
Vahevoorude 8 paremat mängijat pääsevad finaalvooru. Finaalvoorudesse võetakse eelnevalt saavutatud vahevooru punktid kaasa
Finaalvoorus õlitatakse rajad õliga C
Finaalvoorus mängitakse 3 sarja. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. 4 parema tulemuse saavutanud mängijat pääsevad superfinaali, ülejäänud paigutatakse kohtadele vastavalt nende kogutud punktisummale.
Liikumine peale igat sarja üks rajapaar paremale.
Soojendus 2 viset kummalgi rajal.

Superfinaal
Superfinaal mängitakse 4 mängijat ühel rajapaaril Shoot out süsteemis. Peale igat sarja liigutakse üks (1) rajapaar paremale. Mängitakse kolm (3) sarja. Iga sarja järel lahkub võistlusest kõige nõrgema tulemuse saavutanud võistleja. Superfinaali eelnevalt saavutatud punkte kaasa ei võeta. Soojendus enne igat vooru 2 viset kummalgi rajal

Tasapunktiseisude lahendamine
Eelvoorus saavutatud võrdsete punktisummade korral on parem võistleja, kellel on parem A+B profiili viimaste sarjade summa, selle võrdsuse korral eelviimaste sarjade jne. Kõige eelneva võrdsuse korral otsustab paremuse loos.
Vahevoorus ja finaalvoorus saavutatud võrdsete punktisummade korral on parem võistleja, kellel on parem viimase sarja tulemus, selle võrdsuse korral eelviimase sarja jne. Kõige eelneva võrdsuse korral otsustab paremuse loos.
Superfinaalis saavutatud võrdsete punktisummade korral visatakse täislauda (10 kurikat) ühe viske kaupa kuni võitja selgumiseni.

Õlitus
Kasutatakse kolme õliprofiili A , B ja C
Eelvoorudes kasutatakse õlitust A ja B
Vahevoorus, finaalringides kasutatakse õlitust C
Õlitus toimub:
- enne igat eelvooru vahetust
- enne  vahevooru
- enne finaalvooru

Autasustamine
Autasustatakse 4 parimat üldtabelist, parimat juuniori, parimat naist

  1. koht 500€
  2. koht 300€
  3. koht 200€
  4. koht 150€

Parim juunior ja parim naine bowlingu pall.